Algemene voorwaarden

Dank je wel voor je vertrouwen in SocialMediabericht.nl. Sinds 2019 zorgen wij ervoor dat je snel en makkelijk zichtbaar kunt zijn op Social Media, zodat jij meer tijd hebt voor leukere dingen. Om ervoor te zorgen dat je weinig tijd kwijt bent met het lezen van algemene voorwaarden, hebben we onze voorwaarden helder en leesbaar opgesteld. Heb je vragen over onze voorwaarden? Laat het ons weten op info@socialmediabericht.nl.

1. Wij en jij

Als we schrijven over ‘jij’, ‘je’, ‘jou’ of ‘jouw’, dan bedoelen we jou als gebruiker van onze online diensten. Dit kan zijn onze online applicatie, onze apps en/of het bezoek aan onze website. Schrijven we over ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’, dan bedoelen we CIBUS Support Group, handelend onder de naam SocialMediabericht.nl, en gevestigd aan de Crocusstraat 11, 3812 WH te Amersfoort, Nederland. CIBUS Support Group is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73733695.

2. Geldigheid van deze voorwaarden

Doordat je gebruik maakt van onze diensten of doordat je onze website bezoekt, gelden deze voorwaarden. Als je een gebruikersaccount bij ons aanmaakt, geef je expliciet aan dat je akkoord bent met deze voorwaarden. Wij werken in alle gevallen op basis van deze voorwaarden en wijken hier alleen vanaf als dit expliciet schriftelijk of per e-mail is overeengekomen. Algemene voorwaarden die jij eventueel zelf hanteert zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en de geldigheid daarvan wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen.

3. Het gebruikersaccount van SocialMediabericht.nl

In deze voorwaarden praten we over een gebruikersaccount. Dit is jouw persoonlijke SocialMediabericht.nl omgeving die beveiligd is met je gebruikersnaam, wachtwoord en indien ingesteld, een 3-factor-authenticatie (2FA).

4. Aanmaken van een gebruikersaccount

Als je bij ons een gebruikersaccount aanmaakt zal je een aantal gegevens moeten invullen. Dit zijn je bedrijfsnaam, je e-mailadres, een zelfgekozen gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Deze gegevens hebben we nodig om je omgeving in te richten. Je kunt achteraf je bedrijfsinformatie verder aanvullen en/of aanpassen wanneer deze veranderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

5. Prijsmodel

In tegenstelling tot veel andere online dienstverleners werken we niet met een abonnement en betaal je dus géén vaste periodieke kosten. Bij ons betaal je puur voor wat je verbruikt, het zogenaamde prepaid-model. Een gebruikersaccount bij ons is gratis en de kosten voor het downloaden van een bericht brengen we in mindering op je vooraf aangekocht tegoed (Social credits). Alle tarieven die we vermelden zijn in euro en excl. btw.

6. Kopen van tegoed

Het opwaarderen van het tegoed kun je doen als je bent ingelogd in jouw eigen account. Je kunt bij ons tegoed kopen met diverse online betaalmethodes. Na de betaling zal het tegoed direct worden gestort op je account en kun je dit direct gebruiken. Voor het kopen van tegoed hebben we extra gegevens van je nodig. Deze gegevens gebruiken we alleen zodat we je een factuur kunnen sturen voor het door jou aangekocht tegoed. Zodra het nodig is zullen we je vragen om deze gegevens. Aangekocht tegoed heeft geen vervaldatum, zolang je minimaal één keer per jaar inlogt op jouw account. Aangekocht prepaid tegoed kan niet worden gerestitueerd.

7. Stoppen met SocialMediabericht.nl

Stoppen met SocialMediabericht.nl kun je eenvoudig doen geen berichten meer te downloaden. Je betaalt per download, dus als je geen berichten meer downloadt, dan kost het je ook niets meer. Het is mogelijk dat we inactieve gebruikersaccounts verwijderen als deze accounts geen tegoed hebben.

8. Prijswijzigingen

We kunnen in de toekomst onze prijzen wijzigen. Als we dit doen zullen we je minimaal acht weken van tevoren op de hoogte brengen van de wijziging via onze website of per e-mail. Als je het niet eens bent met de wijziging kun je je gebruikersaccount verwijderen. Blijf je na die acht weken gebruikmaken van SocialMediabericht.nl, dan geef je daarmee aan dat je akkoord bent met de wijziging. Het kan gebeuren dat we onze prijzen elk jaar aanpassen op basis van de inflatiecorrectie. Dit zullen we ook minimaal acht weken van tevoren melden en ook in dat geval kun je je gebruikersaccount verwijderen als je het hier niet mee eens bent.

9. Wat kun je van ons verwachten

We hopen vooral dat SocialMediabericht.nl fijn werkt voor je. Wij doen daarom ons best om SocialMediabericht.nl altijd zo goed mogelijk te laten werken. We werken elke dag hard en met veel plezier aan SocialMediabericht.nl om het steeds beter te maken.

9.1 Beschikbaarheid
We kunnen helaas niet garanderen dat SocialMediabericht.nl 24 uur per dag beschikbaar of bereikbaar is en zonder storingen werkt. We kunnen ook niet garanderen dat SocialMediabericht.nl op elk apparaat te gebruiken is. We zullen natuurlijk ons uiterste best doen om SocialMediabericht.nl zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden.

9.2 Onderhoud
Het kan zijn dat we soms SocialMediabericht.nl offline zetten om onderhoud te plegen en aanpassingen te doen. Het meeste onderhoud proberen we uit te voeren zonder dat je er iets van merkt, maar als SocialMediabericht.nl offline moet, dan proberen we dit zoveel mogelijk ‘s nachts of in het weekend te doen.

9.3 Functionaliteiten
We zijn vrij om functionaliteiten en onderdelen van SocialMediabericht.nl aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het kan zijn dat hierdoor bepaalde functionaliteiten niet meer beschikbaar zijn of dat SocialMediabericht.nl niet meer werkt op bepaalde apparaten.

9.4 Informatie en rapportages
We zullen onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle informatie actueel, accuraat en foutloos is, maar kunnen dit niet garanderen.

9.5 Helpdesk support
Onze support helpdesk staat voor je klaar om je te helpen met je vragen over SocialMediabericht.nl.

9.6 Externe informatie
We zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de beschikbaarheid of voor de inhoud van internetpagina’s buiten ons om waar we naar verwijzen op onze eigen website.

10. Eigendom van de gegevens die je bij ons invoert

Alle gegevens die je bij ons invoert in je gebruikersaccount zijn uiteraard van jou en blijven ook altijd van jou. Wij zullen en kunnen nooit aanspraak maken op eigendom van deze gegevens.

11. Jouw privacy

Privacy is een belangrijk recht, we zijn zelf ook een groot voorstander van privacy. We zullen altijd ons best doen om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. We nemen ook maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

12. Jouw verantwoordelijkheden

Er gelden enkele regels voor het gebruik van SocialMediabericht.nl.

 • Je mag niet geautomatiseerd een gebruikersaccount aanmaken;
 • Je moet minimaal 18 jaar of ouder zijn;
 • Een gebruikersaccount kan gebruikt worden voor één bedrijf.

SocialMediabericht.nl wordt door vele honderden ondernemers gebruikt en we zijn dan ook trots op het vertrouwen dat in ons wordt gesteld. Daar staat wel tegenover dat wij er ook op vertrouwen dat jij op een verantwoordelijke manier gebruik maakt van SocialMediabericht.nl.

Je gaat ermee akkoord dat je geen misbruik maakt van SocialMediabericht.nl of dat je iemand anders helpt dat te doen. Hieronder valt dat je niets mag doen in strijd met deze voorwaarden, wettelijke bepalingen, de openbare orde of goede zeden (geldende normen en waarden). Dit betekent dat je onder andere:

 • De kwetsbaarheid van SocialMediabericht.nl niet mag peilen, scannen of testen zonder
 • vooraf schriftelijke toestemming;
 • beveiligings- en authenticatiemaatregelen niet mag kraken of anderszins omzeilen;
 • geen ongewenste reclame, promotieacties, advertenties en spam verzenden via
 • SocialMediabericht.nl;
 • geen gewijzigde of misleidende informatie of informatie met een valse bron van identificatie mag verzenden, met inbegrip van ‘spoofing’ en ‘phishing’;
 • niet aanzetten tot onverdraagzaamheid of haat jegens een persoon of groep op grond van ras, godsdienst, etnische afkomst, geslacht, geslachtsidentiteit, seksuele voorkeur, handicap of beperking;
 • op enige wijze de wet overtreden, met inbegrip van het opslaan, publiceren of delen van materiaal dat frauduleus, lasterlijk of misleidend is;
 • inbreuk maken op de privacy of rechten van anderen.

We behouden het recht om je gebruikersaccount te blokkeren of te verwijderen wanneer we substantiële vermoedens hebben dat je SocialMediabericht.nl gebruikt voor ongeautoriseerde toepassingen zoals hierboven beschreven.

Je mag niet informatie, afbeeldingen en/of andere materialen van ons zonder onze toestemming reproduceren op andere websites of media. Volledig of gedeeltelijk nabouwen van SocialMediabericht.nl mag ook niet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van onze dienst en de handelingen die plaatsvinden in jouw gebruikersaccount. Dit houdt ook in dat je zelf verantwoordelijk bent voor misbruik van en door jouw gebruikersaccount. Wij zijn hier expliciet niet verantwoordelijk voor.
We raden je daarom aan om een goed en sterk wachtwoord te kiezen en dit op regelmatige basis te wijzigen. Deel niet je wachtwoord met anderen.

13. Schending van de voorwaarden

Als je acties onderneemt die in strijd zijn met onze voorwaarden, dan ben je zelf volledig aansprakelijk voor schade die daardoor ontstaan is. Als een ander ons aanspreekt voor ontstane schade doordat jij onze voorwaarden hebt overtreden, dan vrijwaar je ons direct voor die schade. We kunnen met of zonder waarschuwing je gebruikersaccount blokkeren of je gebruikersaccount definitief verwijderen. Dit kan ook gebeuren op verzoek van een instantie. Ook is het mogelijk dat we een instantie inzage geven in je gebruikersaccount als we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als we je gebruikersaccount en alle bijbehorende data verwijderen, ben
je al je informatie en prepaid tegoed kwijt. We zijn niet verantwoordelijk en nooit aansprakelijk voor schade die je hierdoor lijdt.

14. Oplossen van geschillen

Laten we eerst je geschil samen bespreken en laten we proberen om er samen uit te komen zonder dat er een officiële juridische procedure nodig is. We horen graag van je als je niet tevreden bent over ons. Als we er niet samen uitkomen leggen we het geschil tussen ons voor aan een bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar we gevestigd zijn. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15. Hoe gaan we om met overmacht?

Als er sprake is van overmacht waardoor we onze diensten niet kunnen aanbieden, zijn we niet verplicht om SocialMediabericht.nl aan te bieden of aan onze andere verplichtingen te voldoen uit deze overeenkomst. Hieronder valt ook overmacht dat is ontstaan doordat onze leveranciers hun verplichtingen niet zijn nagekomen of doordat er storing was in de stroom- of internetvoorzieningen bij ons, bij een van onze leveranciers of bij anderen.

16. Voor welke schade kun je ons wel en niet aansprakelijk stellen?

Indien je ons aansprakelijk wilt stellen voor enige schade, kun je dit doen door ons een schriftelijk bericht te sturen in de vorm van een ingebrekestelling. In deze ingebrekestelling schrijf je op waarom en waarvoor je ons aansprakelijk stelt. Je dient ons een redelijke termijn te geven waarin we kunnen zoeken naar een oplossing voor je. Dit kan bestaan uit het herstellen of het beperken van eventuele schade. Aansprakelijkheid van SocialMediabericht.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is expliciet uitgesloten.

De aansprakelijkheid van SocialMediabericht.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade, uitsluitend als gevolg van onvoldoende beschikbaarheid. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500,- (vijfhonderd euro).

17. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen soms wijzigen. We laten je dit tijdig weten per e-mail of via onze website. Als je het niet eens bent met de wijziging kun je je onze overeenkomst opzeggen door je gebruikersaccount te verwijderen. Blijf je na de melding van nieuwe algemene voorwaarden gebruik maken van SocialMediabericht.nl, dan gaan we ervanuit dat je akkoord bent met de nieuwe algemene voorwaarden.

Versie 01-09-2019

Bespaar met bundels die passend zijn voor ieder budget

Bundel Inhoud Tarief Kopen
Probeer het uit bundel​ 5 berichten 32,50 Excl. BTW
Lekker bezig bundel​ 9 berichten 54,00 Excl. BTW
Goed zichtbaar bundel​ 18 berichten 99,00 Excl. BTW
Super profi bundel​ 36 berichten 180,00 Excl. BTW