Privacyverklaring

Bedankt voor je vertrouwen in SocialMediabericht.nl. Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met jouw gegevens als je gebruik maakt van onze website en services.

We hechten zeer veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. We respecteren en beschermen de privacy van onze gebruikers op onze website en onze applicaties. We gebruiken jouw gegevens alleen zodat jij onze dienst goed kunt gebruiken. We zullen nooit gegevens verkopen aan derden! Alle ingevoerde gegevens zijn eigendom van jou. Heb je vragen over onze privacyverklaring? Laat het ons weten op info@socialmediabericht.nl.

Wij en jij

In deze Privacyverklaring schrijven we graag in de je-vorm om persoonlijk en dicht bij jou te blijven. We geloven in transparante, duidelijke en eerlijke communicatie. Als we schrijven over ‘jij’, ‘je’, ‘jou’ of ‘jouw’, dan bedoelen we jou als gebruiker van onze online diensten. Dit kan zijn onze online applicatie, onze apps en/of het bezoek aan onze website.
Schrijven we over ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’, dan bedoelen we CIBUS Support Group, handelend onder de naam SocialMediabericht.nl en gevestigd aan de Crocusstraat 11,
3812 WH te Amersfoort, Nederland. CIBUS Support Group is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73733695.

Nederlands recht

De rechtsverhouding tussen jou en ons wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Opslag van persoonlijke gegevens bij ons

Om onze diensten te kunnen leveren aan jou, slaan we zowel persoonlijke als niet persoonlijk identificeerbare data op over bedrijven en individuen die onze dienst gebruiken. Deze gegevens kunnen onder andere een naam, e-mailadres, telefoonnummer of bankrekeningnummer bevatten. We verzamelen persoonsgegevens wanneer jij je aanmeldt voor een gebruikersaccount bij ons, gebruikmaakt van onze dienstverlening of contact opneemt met onze helpdesk. We verzamelen, bewaren en gebruiken je persoonlijke informatie zodat je gebruikt kunt maken van onze online applicatie, websites, apps en aangesloten diensten.

We gebruiken je gegevens onder andere om:

• Je aan te melden voor een nieuw gebruikersaccount op basis van je naam, e-mailadres en wachtwoord;
• Leveren van alle diensten om jouw Social Media te onderhouden;
• Het leveren van ondersteuning vanuit onze helpdesk.

Omdat we graag onze dienstverlening zo goed mogelijk willen afstemmen op de wensen van onze gebruikers, slaan we naast persoonlijke gegevens ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie op over onze gebruikers en het gebruik van onze dienst.
Je bent als gebruikersaccounthouder van SocialMediabericht.nl. zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je invoert. We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de bovengenoemde doeleinden. Je hebt bij ons het recht, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vergeten te worden. Je kunt dit doen door je gebruikersaccount te verwijderen. We zullen dan alle informatie verwijderen uit onze systemen.

Verstrekken van jouw gegevens aan derden

We zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij we daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling. We kunnen wel (een deel van) je gegevens verstrekken aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoer van bepaalde diensten. We behouden ons het recht voor (een deel van) je gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) CIBUS Support Group of SocialMediabericht.nl, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. We zullen ons inspannen, indien jouw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, jou hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op SocialMediabericht.nl of een advertentie in een landelijk dagblad.
Onze website bevat links naar websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Gebruik van cookies

Op websites van ons wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. We gebruiken cookies om je sessie en gebruikersnaam te onthouden. Het is voor ons technisch onmogelijk om de dienst aan te bieden zonder deze cookies. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Je hebt de mogelijkheid je browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal het gebruik van onze dienst wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Nieuwsbrieven

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Toegang tot je persoonlijke gegevens

Je kunt ons altijd een verzoek sturen om op te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. We zullen binnen vier weken reageren op je verzoek. Nadat je antwoord van ons hebt gehad, kun je aangeven wat je wilt doen met deze gegevens. Je kunt deze gegevens aanvullen, verbeteren of verwijderen. We zullen binnen vier weken, nadat we je wijzigingen hebben ontvangen, reageren op de aanpassingen.

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?

We kunnen onze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina. Onderaan staat de datum van deze huidige versie. We raden je daarom aan om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Indien je nog vragen hebt over onze Privacyverklaring, dan kun je contact met ons opnemen. Onze helpdesk helpt je graag verder als je informatie nodig heeft over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. Mail de helpdesk op info@socialmediabericht.nl.

Versie 01-09-2019

Bespaar met bundels die passend zijn voor ieder budget

Bundel Inhoud Tarief Kopen
Probeer het uit bundel​ 5 berichten 32,50 Excl. BTW
Lekker bezig bundel​ 9 berichten 54,00 Excl. BTW
Goed zichtbaar bundel​ 18 berichten 99,00 Excl. BTW
Super profi bundel​ 36 berichten 180,00 Excl. BTW